Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

igotfood
1765 d259
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapankamien pankamien
igotfood
8254 5167 600
Reposted fromkjuik kjuik
igotfood
8278 19ab 600
Reposted fromkjuik kjuik
igotfood
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viakjuik kjuik
igotfood
"Nie zostałyśmy pomyślane jako żałosne stworzenia z rzadkimi, wątłymi włoskami, zbyt słabe, by zerwać się do skoku, gonić za zdobyczą, dawać nowe życie.
Kiedy życie kobiety popada w zastój lub wypełnia się nudą, to jest ten moment, kiedy powinna dojść do głosu jej dzika, zwierzęca strona. To czas, by dusza rozlała się szeroko, jak rzeka w delcie
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viamuviell muviell
igotfood
igotfood

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viaanakarenina anakarenina
igotfood
-ale pamiętaj jakbyś chciał się skończyć, zeszmacić to dzwoń do mnie, bo na pewno przyjdzie taki dzień
-papapa
-uważaj na siebie
-Ty też.
igotfood
Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— muszę
igotfood
Ale czy to była miłość? (...) Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— MILAN KUNDERA - "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromcollarbones collarbones viaanakarenina anakarenina
igotfood
2963 dc39 600
This guy's business card is better than yours.
Reposted fromckisback ckisback viapankamien pankamien
igotfood
5580 35e6
life is a joke...
Reposted frompaulinam paulinam viaanakarenina anakarenina
igotfood
Prawdziwa miłość romantyczna polega na tym, że szuka się kobiety, która jest już zajęta. Trzeba się w niej zakochać, a potem już można sobie spokojnie w łeb strzelać.
— prof D.
Reposted fromLukrecja Lukrecja viaanakarenina anakarenina
igotfood
0453 2620
5429 8050

sherlockhomeboyy:

when your life is falling apart and you pretend everything is all good.

igotfood
2416 ed37
8597 9a6d

mistersailor:

This is what I was put on this earth to see.

igotfood
Reposted frompischus pischus viapankamien pankamien
igotfood
6379 a9da
Reposted fromfoina foina viaimpressionante impressionante
igotfood
5136 8f7c 600
Wiersze o moim psychiatrze 2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl