Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

igotfood
0964 e0f7 600
Reposted fromcontroversial controversial viairmelin irmelin

36 Things You Obviously Need In Your New Home

beben-eleben:

A Fire Pit IN THE POOL

image

A Door That Turns into a Ping-Pong Table

image

Chilled Produce Drawers in the Kitchen

image

A Wine Cellar Trap Door

image

 A Sleepover Room

image

A Door Handle That Automatically Turns Off Electricity and Gas When You Leave

image

A Swing-Set Dining Table

image

A Built-In TV for the Bathtub

image

A Glass-Encased Fireplace

image

 A Loft Hammock

image

A Hot Tub That Flows from the Inside to Outside

image

A Huge Round Bedroom Window

image

A Stained-Glass Door

image

A Library Staircase/Slide

image

A Bone-Shaped Pool for Your Dog

image

Read More

Reposted fromshmemilyemily shmemilyemily viairmelin irmelin
igotfood
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
igotfood
chodź, pokażę Ci piękne emocje 
chwyć moją rękę, uważaj, bo cieknie po niej czerwień - krew od pocięć
wszystko jest dobrze, odpocznij, chłopcze.
igotfood
igotfood
igotfood
igotfood
igotfood
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk

July 03 2015

igotfood
9518 be60
Reposted fromhagis hagis vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
igotfood
7886 832f
Reposted fromphilipp philipp viaarrependimento arrependimento
3390 523c
igotfood
2719 70a7
Reposted fromvs vs viaarrependimento arrependimento

July 01 2015

igotfood
5486 dcb9 600
igotfood
5919 e8d2
Et tu, soup.io, contra me?
Reposted fromaugustus augustus viatylkotobie tylkotobie
igotfood
Play fullscreen
i nie potrafię przestać. 

June 29 2015

igotfood
9400 c38c
Reposted bymirroredstatueZajcu
igotfood
Roztrzęsioną ręką wyciągam z kieszeni koszuli papierosa i zapalam.
- To świństwo pana zabije.
- Oby jak najszybciej - mamroczę i zaciągam się głęboko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanakarenina anakarenina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl